Časté otázky - Změkčovače vody

Je použití změkčovače bezpečné na pitnou vodu?

Samozřejmě, každý z naší nabídky změkčovačů vody má atestaci a zkoušky pro použití na pitné vody v EU. Změkčovač vody nijak nenaruší kvalitu vody, voda je měkká, velmi chutná, příjemná na pokožku. Je třeba dát pozor na kvalitu vstupní vody před jejím změkčením, zda neobsahuje i jiné nežádoucí látky (železo, mangan, chloridy atd.). Ideální typ změkčovače Vám rádi poradíme.

Je možné použít změkčovač vody i v případě, že mám čističku odpadních vod (ČOV)?

Z vlastních zkušeností můžeme tvrdit, že je to bezproblémové. Solanka, která vytéká do odpadu, nepoškodí ČOV a její množství je minimální.

Jak zjistím tvrdost mé vody?

Buď orientačně na mapě tvrdosti vody na internetu, případně u dodavatele vody. Ideální volbou jsou však kapky na měření tvrdosti vody nebo rozbor vody. Tvrdost je možné také zjistit pomocí TDS metru.

Odstraní změkčovač z vody i potřebné minerály?

Určitě ne. Změkčovač vody funguje na bázi iontovýměny, tedy vyměňuje "kus za kus" vápník a hořčík za sodík. Ostatní charakteristika a složení vody zůstává nedotčeno. Naše změkčovače mají regulaci tvrdosti na výstupu, takže si můžete sami určit výstupní tvrdost vody.

Jak funguje plnoautomatický změkčovač vody na bázi katexu?

Voda díky tlaku z vodovodního potrubí protéká přes změkčovač vody, ve kterém je iontovýměnné pryskyřice - katex. Ta během průtoku vody na sebe váže ionty vápníku a hořčíku. Takto je voda plně změkčená, přičemž se přístroj po čase (dle protečené vody, která se nastaví na základě tvrdosti vody a velikosti náplně) automaticky zregeneruje - propláchne solným roztokem, který na sebe naváže usazený vápník a hořčík. O regeneraci se dočtete níže.

Jaká je životnost náplně - katexu, uvnitř zařízení?

Životnost náplně je individuální dle kvality vstupní vody. Ze zkušenosti je to však 8 až 10 let. Pak stačí pouze starou náplň vysypat a dát novou náplň.

Kde v domě se montuje toto zařízení?

Na přívod vody, většinou do sklepa, technické místnosti, případně šachty vždy za vodoměr. Místo si většinou určí zákazník nebo určíme my na základě zkušeností a doporučení. Místo musí být suché, s odpadem, el. energií a mělo by jít o prostor, ve kterém nemrzne. Odpad je tlakový, takže je možné ho vyvést až 3m vysoko. Odpad se napojuje na kanalizaci nebo trativod.

Co je třeba při montáži zařízení?

Potřebné jsou potrubí, ventily a předfiltry. Doporučujeme před změkčovač umisťovat ventil, který se hodí v případě poruchy či servisu. Rovněž doporučujeme zapojit bypass spolu s propiratelným předfiltrem k odstranění mechanických nečistot (PX 60), případně chlóru (Velký uhlíkový filtr FC 20 C anebo FC 20 F). Zdůrazňujeme však nezbytnost mechanické filtrace, protože na mechanické poškození (písek, úlomky potrubí) se záruka nevztahuje.

Jak vybrat vhodnou velikost změkčovače vody?

Záleží od denní spotřeby vody spolu s tvrdostí vody, dále také okamžitou spotřebu vody (např. zahradní závlaha nebo napouštění bazénu). Většinou však menší domácnosti do 4 lidí s tvrdostí vody maximálně 5 mmol/l (25°dH) volí změkčovače s kapacitou 15-20 litrů katexu. Při větší spotřebě nebo tvrdosti se již spoléháme na větší změkčovač vody. Je to však velmi individuální volba, změkčovače vody s určitou rezervou mohou ušetřit v konečném důsledku náklady na sůl, nepříjemnosti s
nedostatečně měkkou vodou a hlavně mají větší životnost.

Je nutný přívod elektrické energie?

U plně automatických změkčovačů vody ano, avšak to jen na pohon řídící jednotky s minimálním odběrem cca 5 W.

Co je to proces regenerace a jak probíhá?

Regenerace se většinou sama spustí dle naprogramování v noci (cca v 2 hodiny ráno), tak aby nevyrušovala klienta. Trvá od 20 minut až do 2 hodin v závislosti na změkčovači vody a jeho velikosti. Standardní domácí změkčovače se regenerují 60 minut. Jde o proces, kdy se směs uvnitř změkčovače - katex propláchne rozpuštěnou solí, tedy solným roztokem. Díky tomu se odplaví nahromaděný vápník a hořčík do odpadu, přičemž se směs znovu nasytí sodíkem pro další změkčení. V době regenerace dále protéká voda filtrem, je ale nezměkčená.

Jaká je obsluha, tedy údržba zařízení?

Prakticky žádná, je třeba pouze pravidelně dosypávat tabletovou sůl - cca jednou měsíčně v závislosti na spotřebě, tvrdosti a samotného změkčovače vody. Doporučujeme však provést i pravidelný servis přibližně jednou ročně, na který si nás můžete objednat nebo budete automaticky vyzváni naší společností. Ten zahrnuje výměnu vložek, dezinfekci zařízení, přetěsnění, kontrolu řídící jednotky a zároveň donášku regenerační soli. Servis našim odborným technikem je dobrovolný, většina zákazníků však tuto službu využívá, jelikož výrazně prodlužuje životnost změkčovače a dává vždy 100% jistotu, že změkčovač funguje, jak má.

Když není možné instalovat změkčovač vody, jaká je jiná alternativa?

Můžete využít náš nový produkt IONIMAX, který průtokem vody přes tento trubkový systém zionizuje a zpolarizuje vodu tak, že se voda chová jako voda měkká po dobu 4 dní. Pak se voda díky své paměti vrátí do původního stavu. Takže je dostatek času vodu spotřebovat pro své účely. Více se dozvíte přímo na produktové stránce IONIMAX na e-shopu.

V případě, že jste odpověď na svou otázku nenašli, nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám poradíme.
Kontakty:
objednavky@agroaquapro.cz
483 704 744

×

Splátková kalkulačka ESSOX