Radioprotektivní účinek vodíku v kultivovaných buňkách

Studie:

Bylo prokázáno, že vodík může selektivně redukovat hydroxyl a peroxynitrit v prostředí zkumavky. Protože většina poškození buněk na základě ionizujícího záření je způsobena hydroxylovými radikály, tato studie byla navržena tak, aby testovala hypotézu, že vodík může být efektivní radioprotektivní agent. Tento dokument ukazuje, že ošetření buněk s vodíkem před ozářením může významně zpomalit ionizující záření – způsobuje apoptózu (programovaná buněčná smrt) lidských lymfocitů AHH-1 a zvýší životaschopnost buněk v prostředí zkumavky.

Tento článek také ukazuje, že vodík může chránit endotel trávící soustavy od poškození vyvolaného zářením a snížit plazmatické malondialdehydy (MDA) střevní hladiny 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) a zvýšit plazmatické endogenní antioxidanty “na živo”. Předpokládá se, že vodík má potenciál jako efektivní a bezpečný radioprotektivní agent.

Celou studii v angličtině si můžete přečíst na tomto odkaze.

Qian L, Cao F, Cui J, Huang Y, Zhou X, Liu S, et al. Radioprotective effect of hydrogen in cultured cells and mice. Free Radic Res. 2010 Mar;44(3):275-82.

×

Splátková kalkulačka ESSOX